Tiltak i forbindelse med Koronaviruset

Kruge AS følger situasjonen med Koronaviruset (Covid-19) nøye og har iverksatt tiltak for å redusere smittefare. Du skal føle deg trygg som kunde hos oss, og du skal fortsatt bli ivaretatt på best mulig måte.

Vi er vårt samfunnsansvar bevisst og ønsker å legge til rette for at vi alle sammen i minst mulig grad skal bli påvirket av den siste utviklingen. Det er store regionale forskjeller i smitteutviklingen, og vår kommune Asker og de tilstøtende kommunene Drammen, Lier samt Bærum og Oslo har kommet med nye anbefalinger.

Kriseledelsen i Asker kommune besluttet følgende tiltak:

Munnbind på kollektivtransport

En sterk anbefaling om bruk av munnbind ved all bruk av kollektivtransport også innad i kommunene. Munnbindet skal brukes ved trengsel og når man ikke kan holde en meter avstand. Dette gjelder for alle personer over 12 år.

Hjemmekontor

En sterk anbefaling om økt bruk av hjemmekontor for alle som kan – i både offentlig og privat sektor.

Større arrangementer innendørs

Det er viktig å redusere smitterisikoen ved gjennomføring av større arrangementer innendørs. Det er en sterk anbefaling om ikke å arrangere eller delta på innendørs arrangementer, der det er flere enn 50 deltakere og det ikke er faste sitteplasser. Det betyr at man på enkelte arrangementer vil man kunne være flere enn 50 personer dersom det er seteplassering. Avstandsregelen om 1-én meter gjelder.

 

Dette berører oss i Kruge og vi har derfor innført disse retningslinjene:

Besøkende

Våre medarbeidere sitter på hjemmekontor, kontaktinformasjon finner du her. Har du en avtale hos oss i Industriveien ber vi deg om å ringe den du skal besøke og vente ved inngangen. Benytt Antibac som står rundt i lokalet og overhold 1 meters avstand.

Varer kan hentes på vårt lager, men vi ber kunder om å vente ved lagerporten eller i egen bil. Ring lageret på telefon 48 23 92 20 eller vårt sentralbord på 32 24 29 00 så vil du få hjelp.

Logistikk

Lageret vårt er i full drift, og vi har derfor svært god leveringsevne. Lagerbeholdning på våre varer finner du i nettbutikken eller ved å kontakte en av våre salgsmedarbeidere. Kontaktinformasjon finner du her.

Medarbeidere

Våre salgsmedarbeidere gjennomfører fortrinnsvis digitale møter. Møter som er kritisk at gjennomføres fysisk, som f. eks reklamasjonsbefaringer etc., skal avtales på forhånd og smittevernanbefalingene skal følges.

Vi beklager de ulempene dette kan medføre, men håper alle ser viktigheten av felles dugnad. Vi kommer tilbake med fortløpende informasjon etter hvert som vi ser utviklingen i samfunnet.

Vi understreker at alle våre selgere er tilgjengelige og at vareleveringer går som normalt.

Husk ellers de generelle smittevernrådene og ta vare på hverandre!

  • Husk god hånd- og hostehygiene.
  • Du og dine nærmeste kan omgås normalt.
  • Hold økt avstand til andre enn dine nærmeste, minst 1 meter.
  • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme.
  • Har du symptomer på covid-19 bør du testes.