Exact PipeCut 220E justeringsmulighet

Kjære kunde. Vi ønsker å informere og minne deg om de to justeringsmulighetene som kan gjøres på Exact PipeCut 220E-maskinen, hvis du har problemer med at maskinen ikke kutter rett.

Det første og vanligste alternativet er å justere det eksentriske hjulet på klaven. Noen ganger er denne justeringen ikke nok.

Det andre alternativet er en større justering som kan gjøres ved å vri maskinen på klaven. Dette må utføres meget forsiktig, siden justeringen er svært følsom og kan forårsake skade på bladet, girkassen eller motoren. Derfor anbefaler vi først å forsøke å justere sagen ved å vri på det eksentriske hjulet på klaven.

Klikk her for å laste ned veiledning "Exact-PipeCut-220E-justeringsmulighet"