Fordeling av punktlaster på tak og gulv

Installasjon av aggregater, rørtraseer, gangbaner ol. utvendig på flate tak, eller på gulv med gulvbelegg. Fotplater, med syntetisk gummi, som gir et antall omfattende løsninger for flate tak, med membran og sentrale energiforsyningssentre med gulvbelegg.

I kombinasjon med våre ulike montasjesystem kan de fleste løsninger raskt og enkelt realiseres. Den vanngjennomtrengelige gummien tillater en sikker og stabil support med permanent fordeling av opptredende laster. Fotplatene er spesielt egnet for montering av aggregater, rørledninger, ventilasjonskanaler og gangveier m.m.

Avhengig av type isolert fot kan enten en montasjeskinne 41/41, montasjeskinne 41/41 dobbel eller bjelkeprofilen TP F 80 i montasjesystemet siFramo ansluttes.

Kontakt oss i Kruge for mer informasjon om våre fotplater.