Kruge tilbyr rådgivningstjenester - Revit og AutoCAD

Som et steg i å videreutvikle selskapet vårt i en digital og bærekraftig tid tilbyr Kruge nå rådgivningstjenester til våre kunder og potensielle kunder. 

Av systemer vi tegner er det alt innen røroppheng og rørsupport, fastpunkter med glidere og rammer til f. eks. varmepumper. Relevante områder er tradisjonell VVS yrkesbygg, landbaserte oppdrettsanlegg, biogass- og prosess anlegg som vannrenseanlegg. Vår Rådgivende ingeniør tegner spesialtilpassede løsninger, hvor du som kunde får målsatte sammenstillingstegninger som en del av tilbudet.

  • Vi benytter BIM-modellen som underlag til vår utarbeidelse av løsningsforslag.
  • Vi designer røroppheng i Revit og leverer sammenstillingstegning og stykkliste.
  • Vi utfører statiske beregninger i SiPlan 2D og RStab 3D iht Eurocode 3 (NS-EN 1993-1-3 : 2010).

Rådgivende ingeniør

Eivind har kompetanse innen 3D tegning i AutoCAD, Revit, BIM, i tillegg til
kompetanse innen statiske beregninger i 3D med RStab. Han er utdannet
maskiningeniør med bachelor fra OsloMet.

Nå tilbyr han rådgivningstjenester på vegne av Kruge AS for ditt neste
prosjekt. For innsending av underlag for uttegning ta kontakt med Eivind på telefon eller e-post.

Kontaktinformasjon Rådgivende ingeniør:

Eivind Jahreie Tresselt
Tlf: 48 21 92 07
Epost: eivind.jahreie.tresselt@kruge.no