TV-aksjonen 2020

TV-aksjonen NRK 2020 går til WWFs arbeid med å bekjempe plast i havet.  Med konkrete tiltak der problemene er størst, skal årets TV-aksjon ta plasten ved rota. Sammen skal vi redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene!

Plast som havner i havet hvert minutt:

15 TONN!

Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. 

Den enorme mengden med plast truer ikke bare dyrelivet, men også oss mennesker.

Havet er fantastisk. Det har gitt liv til alt levende på planeten vår. Nå er havet truet, men heldigvis finnes det løsninger. Med midlene fra TV-aksjonen, starter man der problemet er størst: En fjerdedel av plasten i havet kommer fra Indonesia, Vietnam, Filippinene og Thailand. Derfor er TV-aksjonsmidlene øremerket tiltak i nettopp disse fire landene! Sammen skal vi redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene!

Årets TV-aksjon skal bekjempe plast i havet gjennom å etablere og forbedre eksisterende avfallssystemer for mer enn 900 000 mennesker. I samarbeid med lokalbefolkning, myndigheter og næringsliv skal EEF redusere utslipp av plast til elver og hav med 7000 tonn årlig. Folk i Indonesia, Vietnam, Filippinene og Thailand bruker ikke nødvendigvis mer plast enn andre. Men ofte har ikke folk noe sted å gjøre av søppelet sitt. Det finnes rett og slett ikke systemer for avfallshåndtering. Søppelet kastes på gaten og ender opp i elver og vannveier. Og elvene skyller det til havs.

Pengene fra TV-aksjonen skal gå til å gi innbyggerne i Thailand, Vietnam, Filippinene og Indonesia kunnskap og verktøy til å ta opp kampen med egne hender. Både skoleelever og lokale bedrifter får opplæring som gjør dem i stand til å bidra med konkrete tiltak for bedre avfallshåndtering og resirkulering. Tusenvis av mennesker får mulighet til et nytt levebrød når de blir vist hvordan verdier kan utvinnes fra sortert avfall.

Kruges miljøansvar står høyt på dagsordenen. Vår ambisjon er å etterlate et sunt økosystem for våre fremtidige generasjoner. Med denne digitale bøssen ønsker vi å hjelpe WWF's mål om null plast på avveie i år 2030.

Pengene som vi samler inn går uavkortet til TV-aksjonen og blir utbetalt direkte til TV-aksjonen sin konto.

Gå inn her for å være med!

Takk for at du bidrar gjennom vår digitale bøsse!

 

https://blimed.no/tv-aksjonen-nrk/tv-aksjonen-2020/ 

https://www.wwf.no/stott-wwf-1

Bilder hentet fra WWF og NRK