Kruge AS

Din kompetansepartner innen kostnadseffektive og bærekraftige montasjesystem siden 1983. Vi tilbyr et omfattende leveringsprogram av komplette montasjesystem til entreprenører innen ulike typer industri. Våre medarbeidere har lang og bred faglig kompetanse.

Kruge AS er lokalisert på Spikkestad rett utenfor Drammen. På vårt lager har vi ca. 2000 artikler. Gjennom mangeårig samarbeid med våre hovedleverandører, som er ledende innen sine områder, har vi tilgang på ytterligere ca. 4000 artikler.

Vi konstruerer, tegner og beregner bærende konstruksjoner iht. gjeldene forskrifter og standarder som NS 3420-U:2016, NS-EN 13480-3:2017, NS-EN 12845, NS-EN 12236, FM, LPCB, VdS, NFPA 13 samt andre relevante NS-EN-standarder, EUROCODE 3 og Byggforskserien og deres Byggdetalj blader.

Tegninger utarbeides bl.a. i Revit, statikkberegninger utføres i Siplan 2D, eller RStab 3D.

Våre produkter og systemer benyttes bla. innen VVS, VA, Fjernvarme, Kjøle- og Kulde, Ventilasjon, Prosess industri mm.

Vi fremstår i dag som en ledende leverandør med fokus på kvalitet og tilgjengelighet på:

produkter, systemer, distribusjon og kunnskap.


Visjon og forretningsidé

Vår visjon: Kruge skal bli en ledende nisjeleverandør av bærekraftige og kostnadseffektive montasjesystem.

Forretningsidé: Med meget høyt servicenivå og høy teknisk kompetanse, tilbyr vi komplette montasjesystem til entreprenører.


Krav og foretaksfilosofi

Grunnleggende krav
Tilvekst
Lønnsomhet
Utvikling

Foretaksfilosofi
Enkelhet
Effektivitet
Forandringsvilje
Ansvar
Frihet


 Vår Historie

Kruge AS ble etablert 23. august 1983 i Drammen. Hovedproduktene var den gangen klammer og festemateriell distribuert til lokale rørlegger og lokale grossister. Etter hvert ble sortimentet utvidet og selskapet knyttet til seg flere utenlandske leverandører som hver for seg var ledene innen sitt område. Deriblant Sikla GmbH fra Tyskland.

1983 | Kruge AS ble etablert i Drammen.
1992 | Flyttet til nye lokaler i Tømmersvingen på Lierstranda utenfor Drammen.
1998 |
Lokalene ble utvidet. Disponerer nå 500 m2 kontor og 1000 m2 lager med høyde 5,0 m.
2000 |
Kruge AS blir solgt til Christiania Spigerverk AS.
2001 |
Kruge AS kjøper Ingeniør Finn Christensen AS, en leverandør av kabelfremføringsveier og klammer for offshore 
            industrien. Selskapet blir bl.a. en leverandør av montasjesystem og festemateriell til flerfaglige tekniske entreprenører
2007 | Kruge AS kjøper ETC AB i Göteborg. Har samme arbeidsområde som Kruge AS innen VVS segmentet. Selskapet endrer navn til
            Kruge Sverige AB.
2008 | Christiania Spigerverk AS blir solgt til svenske Gunnebo AS, Kruge AS blir skilt ut og eies nå av Caka AS.
2009 | Kruge AS selger forretningsområde kabelfremføringsveier, og blir et rendyrket selskap innen montasjesystem og festemateriell
            til VVS segmentet.
2010 | Kruge AS kjøper Nybotek AS, et selskap som bl.a. markedsfører Exact rørkutter system.
2012 | Kruge AS blir solgt til svenske Ernströmgruppen AB.
2013 | Kruge AS flytter til Industriveien, Spikkestad. 500 m2 kontorer og 2100 m2lager med ca. 8,5 m takhøyde.
2013 | Kruge AS utvider sortimentet til å omfatte rillede lettvektsrør for sprinkler-, varme og kjøling. Sammen med vår
            samarbeidspartner er vi nå Nordens eneste leverandør av FM og FG godkjente rillede lettvektsrør, langsømsveisede
            fra 33,7 mm – 219,1 mm.
2015 | Kruge AS overtar representasjonen av Globe Sprinkler Corporation, USA.

2019 | Kruge AS avvikler forretningsområde sprinkler og rendyrker satsningen på Montasjesystem