Våre leverandører

Kruge ønsker å bidra til en etisk forsvarlig og bærekraftig utvikling. Vi forventer at våre leverandører av varer og tjenester også legger dette til grunn for egen virksomhet og verdikjede.

Vi forventer at aktører som leverer varer og tjenester til Kruge har kvalitetssystemer som systematisk arbeider med bærekraft, og bidrar til å løse samfunnets sosiale, økonomiske og miljømessige utfordringer. Dette følger vi opp gjennom årlige revisjoner.