Portalen

Totalentreprisen består av et kontorbygg (ca. 17 000 m2), to boligblokker, en næringsetasje med underliggende parkeringskjeller, samt et hotell.

 

Prosjektet er på totalt ca. 55.000 kvm, og ligger like ved jernbanestasjonen på Lillestrøm.

Sted: Lillestrøm
Utførende rørlegger: GK Rør Oslo
Prosjekttype: Hotell, næring og leiligheter
Areal: Omfang Kontorbygg, hotell, næring, to boligblokker og parkeringskjeller. Ca. 55 000m2
Byggeperiode: 2015-2018
Byggherre:  Jernbanegata AS (OBOS)
Entreprenør: Veidekke
Systemer/produkter levert av Kruge AS: Alt innen system for rørmontasje.