Posten, ny østlandsterminal

Utfordringer i forbindelse med store aksiale krefter som fagverket (takstolene) ikke kunne oppta, sprinkelanlegget går dilitasjonsfuger i bygget og måtte derfor ha kompensator. Lang kulvert med varme og kjølerør hvor store krefter måtte tas hensyn til.

Sted: Lørenskog