Rillede lettvektsrør iht. ANSI/AWWA C606

Røret kan benyttes i våt sprinklerkurser, varmekurser, kjøling og komfortkjøling. 

Kruge’s rillede lettvekts rør som har en outstanding malt overflate.  Hele prosessen for overflatebehandlingen gjør at motstand mot korrosjon er så god at vi garanterer rørene brukt i korrosjonsklasse C3, og da med holbarhetsintervall H, og i korrosjonsklasse C4 med holbarhetsintervall M. Det etter gjennomført salttåke test iht ISO 9227 og de tilfredsstiller kravene etter NS-EN ISO 12944-6.

Beregnet teknisk levetid mot innvendig korrosjon ved bruk i kurser for komfortkjøling eller isvannskurser er 39 år.

Rørene leveres i dimensjonene DN 32 [42,4 mm] – DN 200 [219,1 mm] med lengde på 6000 mm. Rillen er utformet ihht ANSI/AWWA C606.

Rør er godkjent iht FM 1630 som et system sammen med våre rilledeler.