Rilledeler - sikker sammenkobling uten sveising

Et komplett system i malt og galvanisert utførelse for mekanisk skjøting av stålrør, for sprinkler, varme - og kjøleanlegg.

Trykkfallet er redusert til et minimum pga. innvendig glatt overflate, og maksimum innvendig diameter.

I Kruge rillet rørsystem har rør og rørdeler en rille, iht AWWA C 606. Rør og rørdeler monteres sammen ved hjelp av en kupling. Det kan benyttes Stiv Kupling (sprinkler) eller Fleksibel Kupling (varme, - og kjøleanlegg). Uansett type kupling skal Kruge Silcomp 3 smøremiddel benyttes, og bolter trekkes til med riktig tiltrekkingsmoment.

Systemet gir en økonomisk, hurtig og sikker sammenkobling uten sveising, og inneholder i dag det meste av rørdeler i dimensjon fra 33,7 mm opp til 323,9 mm i både malt og galvanisert utførelse.

Det var blant annet nye regler og krav til varme arbeider i bygg som satte fart i interessen og utviklingen av rillede rørdeler. I dag utgjør rillede rør og rillede rørdeler største delen av alle sammenføyninger innen sprinkleranlegg og varme, - og kjøleanlegg. 

Se vårt produktutvalg av malte og galvaniserte rilledeler.

Du er kanskje også interessert i disse?