Bjelkeklammer TCS 41

Bjelkeklammer TCS 41_1
  • Bjelkeklammer TCS 41_1
  • Løsning for feste av H-bjelke M Bjelkeklammer TCS41

Bruksområde

Med dette bjelkeklammeret kan foten tres inn i hullbildet i ryggen av skinnen System 41. Dette gir enkel tilgang til lysåpningen i skinnen, og for videre klamring av rør, eller feste av annet utstyr.

Kan også benyttes i lysåpningen av skinnen.

Materiale

Støpejern, elektroforsinket

Nominell last

Gjelder nytt bjelkeklammer og uskadet bjelke: 4,0 kN

Montering

Montering i hullbildet: Tre foten i hullbildet på skinnen System 41. Vri deretter 90º. Stram bolten for hånd, og deretter 1 1/2 omdreining med håndverktøy. Stram låsemutteren. Det må monteres 2 bjelkeklamre pr skinne.
Type Gripetykkelse
[mm]
Vekt
[kg]
Ant/pk
[stk]
Varenr  
TCS 41 20 0.120 50 3448464