Bjelkeholder TPH F 80

Et festeelement for å montere siFramo  80 eller F 80/30 som et 90O knutepunkt

Alternativt bruke Bjelkeholder TPH for å feste profilene til et plant underlag med egnet festeelement. Montering bjelke til bjelke gjøres enkelt med den unike Formlock skruen FLS.

Les mer om produktet her.