Kruge tilbyr rådgivningstjenester

Vi tilbyr rådgivningstjenester
Som et steg i å videreutvikle selskapet vårt i en digital og bærekraftig tid tilbyr Kruge rådgivningstjenester til våre kunder og potensielle kunder. 

Vi tegner løsningsforslag for deg
Av systemer vi tegner er det alt innen røroppheng og rørsupport, fastpunkter med glidere og rammer til f. eks. varmepumper. Relevante områder er tradisjonell VVS yrkesbygg, landbaserte oppdrettsanlegg, biogass- og prosess anlegg som vannrenseanlegg.

Spesialtilpassede løsninger
Våre Rådgivende ingeniører tegner spesialtilpassede løsninger, hvor du som kunde får målsatte sammenstillingstegninger som en del av tilbudet.

  

  • Vi benytter BIM-modellen som underlag til vår utarbeidelse av løsningsforslag.
  • Vi designer røroppheng i Revit og leverer sammenstillingstegning og stykkliste.
  • Vi utfører statiske beregninger i SiPlan 2D og RStab 3D iht Eurocode 3 (NS-EN 1993-1-3 : 2010).

 

Detaljert statisk og dynamisk spenningsanalyse med RSTAB 8
Visste du at denne analysetjenesten er inkludert i våre design- og tekniske tjenester?

RSTAB 8 muliggjør nødvendige verifikasjoner for strukturell sikkerhet og brukervennlighet. Dette gjelder for ulike designsituasjoner (inkludert jordskjelv).

Dette gjør at strukturer designet i siFramo-systemet oppfyller kravene i EN1090 og de støttende Eurocodene.

Standard siFramo-profiler er allerede tilgjengelig for bruk i systembiblioteket!

  

 

Våre Rådgivende ingeniører

Våre ingeniører har kompetanse innen 3D tegning i AutoCAD, MagiCad Revit, BIM, i tillegg til kompetanse innen statiske beregninger i 3D med RStab. 

Ta kontakt for å planlegge ditt neste prosjekt. For innsending av underlag for uttegning ta kontakt på telefon eller e-post.

 

Kontaktinformasjon Rådgivende ingeniør:

Eivind Jahreie Tresselt
Tlf: 48 21 92 07
Epost: eivind.jahreie.tresselt@kruge.no

 

Sohaib Hamad Mohammed
Tlf: 48 17 46 55
Epost: sohaib.hamad.mohamed@kruge.no