Konsoll AK F

Stående siFramo med Endefeste WBD og Konsoll AK F påmontert Glideelement GS F 1G eller GS F 2G for aksial styring av ekspansjon/kontraksjon i rørstrekk. Avlastningsstaget SKO stabiliserer applikasjonen.

 

Les mer om Konsoll AK F, Endefeste WBDAvlastningsstag SKO og Glideelement GS F 1G og 2G