Formlock skrue FLS FSystem siFramo – montert med den unike selvgjengende skruen Formlock FLS F

EN skrue skaper en fast og vibrasjonssikker forbindelse ved alle anslutninger

Se denne 30 sekunders videoen for å forstå hvordan FLS-skruen er så unik!
En selvgjengende skrue med viktige sikkerhetsdetaljer:
 
 ♦ Løsner ikke takket være null spill mellom skrue og hull
 ♦ Vibrasjonssikker gjennom de spesielle rillene under hodet
 ♦ Sikker låsing gjennom rillene forhindrer at man trekker til for hardt
 

Les mer om produktet her.