Formlock skrue FLS F

System siFramo – montert med den unike selvgjengende skruen Formlock FLS F. EN skrue skaper en fast og vibrasjonssikker forbindelse ved alle anslutninger

siFramo support for VVS og Elektro montert til primærdrager. siFramo komponenten skrus sammen kun med den ene unike Formlock skrue. En fast og vibrasjonssikker skrueforbindelse.

Se denne 30 sekunders videoen for å forstå hvordan FLS-skruen er så unik!
En selvgjengende skrue med viktige sikkerhetsdetaljer:
 
 ♦ Løsner ikke takket være null spill mellom skrue og hull
 ♦ Vibrasjonssikker gjennom de spesielle rillene under hodet
 ♦ Sikker låsing gjennom rillene forhindrer at man trekker til for hardt
 

Les mer om produktet her.