Etiske retningslinjer

 

Kruge AS ønsker å bidra til en sunn utvikling i bransjen, både i forhold til kundenytte, miljø, samfunnsnytte og økonomisk bærekraft. Vi vil at våre medarbeidere handler redelig, etisk og innenfor gjeldene lover og regler. Gjennom Kruges verdier ønsker vi å skape en kultur for dette. Vi vil fremstå som Løsningsorienterte, Engasjerte, Visjonære og Ærlige.

Ansvar

Ledelsen har ansvar for å skape en kultur for bærekraftig adferd. Samtlige medarbeidere er ansvarlige for å etterleve Kruges etiske retningslinjer.

Bakgrunn

Kruge AS er avhengig av et positivt omdømme for etterlevelse av verdiene våre. Innhold:

 1. Korrupsjon/hederlig adferd
  Kruge AS tillater ingen form for ytelser, - gi og/eller motta gaver/tjenester for å oppnå fordeler verken for seg selv eller selskapet.

 2. Gaver/bestikkelser
  Strøartikler/markedsføringsmateriell som er godkjent av Kruge defineres ikke som gave i denne sammenheng. For å unngå at Kruges ansatte kommer opp i situasjoner der deres integritet utfordres, har Kruge bestemt at gaver utenfor skattelovens bestemmelser om skattefritak verken skal gis eller tas i mot i forhold til noen interessepart.

 3. Reiser/arrangementer
  Reiser, opphold og arrangementer uten relevant og nyttig faglig innhold er ikke tillatt uansett arrangør. Reiser, opphold og arrangementer med relevant faglig innhold skal håndteres i henhold til regnskaps- og skattelovgivningen.

 4. Representasjon/bevertningsretningslinjer
  Kruges etiske retningslinjer skal gi våre medarbeidere et trygt og godt grunnlag for å handle redelig, moralsk forsvarlig og innenfor lovens grenser, håndtere dilemmaer og gjøre gode valg.

 5. Innkjøp/anskaffelser
  Alle leverandører skal godkjennes av Daglig leder i henhold til Kruges kriterier for leverandørvalg

 6. Varsling av kritikkverdige forhold
  Kruge AS ønsker å sikre en trygg, forutsigbar, kjent og strukturert saksgang ved behandling av antatt kritikkverdige forhold.

Våre holdninger

Lojalitet er:

 • Å arbeide for og med de beslutninger og systemer som gjelder i Kruge.
 • Å ikke godta baksnakkelse og negativ omtale av de som ikke er tilstede.
 • Å hjelpe hverandre både som kollega og medmenneske.
 • At det er like viktig å leve opp til våre holdninger innad i bedriften som det er utad.

Samarbeid er:

 • Samhandlingen mellom menneskene i Kruge som gir vår suksess.
 • At hver medarbeider må få og ta ansvar for sine oppgaver.
 • At vi hele tiden må trene for å bli bedre som lag.
 • At vi har fleksibilitet og prestisjeløst syn på arbeidsoppgavene.

Åpenhet og ærlighet er:

 • Å ha rett og plikt til å si vår mening.
 • At vi skal ha sannhet og ærlighet i all form for kommunikasjon.
 • Å akseptere at vi alle kan feile, og at vi alle lærer av det.

Intern informasjon er:

 • At det regelmessig utvikles informasjon om virksomheten, både i faste interne møter og info-skriv.
 • Å være åpen og ærlig for å bygge tillit og motvirke spekulasjoner.

Respekt er:

 • Å akseptere at ulikheter gir grunnlag for konstruktivt samarbeide.
 • Å følge lover og regler.
 • Å stole på hverandre og ta hensyn til hverandre.
 • Å overholde andres og egen tid.

Fokus på enkeltmennesket er:

 • Regelmessig dialog og oppfølging av medarbeidere.
 • Å sørge for at kollegaer trives ved å gi tilbakemeldinger i hverdagen.

Vår innstilling er:

 • At det er lov å smile!
 • At det er lov å vise glede!
 • At det er lov å komme med sprøe ideer!
 • At det er lov å si noe possitivt!

Verdier:

 • Løsningsorientert
 • Engasjert
 • Visjonær
 • Ærlig


Dine handlinger ............

........ avslører dine holdninger