FNs bærekraftsmål


Arven vi etterlater for våre fremtidige generasjoner er det som driver oss mot å være bærekraftige i alle aspekter av vår organisasjon. Vi har alle et kollektivt ansvar for å bidra til bærekraftig utvikling. FN’s bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 

Kruges forretningsmessige tilnærming er å bygge en bærekraftig organisasjon basert på strategier som fremmer selskapets levetid. Vi tar sikte på å få bærekraft over hele verdikjeden og etterlate en positiv innvirkning på vårt sosiale, økonomiske og økologiske miljø.

Fra å velge våre samarbeidspartnere, materialer som brukes i produktene våre og mengden papir vi bruker på våre kontorer, tenker og handler vi for å skape en mer bærekraftig og bedre delt fremtid. 

I 2015 ble verdensledere enige om 17 globale mål (offisielt kjent som bærekraftige utviklingsmål eller SDG). Disse målene har makten til å skape en bedre verden innen 2030, ved å avslutte fattigdom, bekjempe ulikhet og ta tak i det presserende klimaendringene.

 

Kruges bærekraftsmål

• Vi støtter hver ansatt med et bestemt beløp til egentrening

• Vi dekker kostnaden for årlig helsesjekk

• Kruge har helseforsikring for alle ansatte

• Vi dekker kostnaden for influensavaksine

 

• Sikre at alle ansatte til enhver tid har den utdannelsen, kurs ol som kreves for å utføre jobben de har

• Gi de ansatte mulighet til å etterutdanne/videreutdanne seg, legge til rette

• Gi de ansatte mulighet for å utvikle seg

• Forsøke å ansette kvinner/ikke eksludere kvinner på grunn av type bransje vi er i

• Gjøre Kruge AS til en attraktiv bedrift for kvinner å jobbe i

• Vi støtter Ingeborg-nettverket

 

• Stille krav til leverandører & transportører for bærekraftig produksjon av frakt av varer

• Våre leverandører plikter å påse at ILO kjernekonvensjoner etterleves i egen virksomhet

• Vi jobber aktivt med å halvere vår CO2 ustlipp med 50% innen 2025

• Ha systemer egnet for gjenbruk

• Ha systemer som er resirkulerbare

 

Last ned som pdf