FNs bærekraftsmål

Arven vi etterlater for våre fremtidige generasjoner er det som driver oss mot å være bærekraftige i alle aspekter av vår organisasjon. Vi har alle et kollektivt ansvar for å bidra til bærekraftig utvikling.

Kruges forretningsmessige tilnærming er å bygge en bærekraftig organisasjon basert på strategier som fremmer selskapets levetid. Vi tar sikte på å få bærekraft over hele verdikjeden og etterlate en positiv innvirkning på vårt sosiale, økonomiske og økologiske miljø.

Fra å velge våre samarbeidspartnere, materialer som brukes i produktene våre og mengden papir vi bruker på våre kontorer, tenker og handler vi for å skape en mer bærekraftig og bedre delt fremtid. 

I 2015 ble verdensledere enige om 17 globale mål (offisielt kjent som bærekraftige utviklingsmål eller SDG). Disse målene har makten til å skape en bedre verden innen 2030, ved å avslutte fattigdom, bekjempe ulikhet og ta tak i det presserende klimaendringene.

 

Vi i Kruge har forpliktet oss til å styrke disse fem målene:

 

 Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder

   • Fokusere mer på det sosiale rundt bedriften
   • Kruge har helseforsikring for alle ansatte

 

  

Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle

   • Sikre at alle ansatte til enhver tid har den utdannelsen, kurs ol som kreves for å utføre jobben de har.
   • Gi de ansatte mulighet til å etterutdanne/videreutdanne seg, legge til rette
   • Gi de ansatte mulighet for å utvikle seg

 

 

Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling

   • Forsøke å ansette kvinner/ikke ekskludere kvinner på grunn av type bransje vi er i
   • Gjøre Kruge AS til en attraktiv bedrift for kvinner å jobbe i

 

 

Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris

   • Kreve at vår strømleverandør leverer bærekraftig strøm

 

  

 

Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre

   • Stille krav til våre leverandører og transportører for miljøvennlig og bærekraftig produksjon og frakt av varer.