Kvalitet

 

Det er vår selskapsfilosofi at vi sammen med våre leverandører, kontinuerlig arbeider med å forbedre våre produkter, tjenester og systemer, og vi kan derfor møte våre kunders langsiktige forventninger ved å tilby god kvalitet. Vi og våre leverandører har systemer og produkter som er bekreftet av uavhengige testinstitusjoner for våre kunders sikkerhet. 

Kvaliteten og ytelsen til produktene er sikret gjennom intern og ekstern kvalitetskontroll.

 

‘Rør Support’ kvalitetsmerke
Rørkvalitetsmerke. Angir ytelse og
kvalitet på rørklammer, konsoller,
montasjeskinner og tilbehør som har blitt testet på uavhengige testinstitutter.
‘Brann-testet rørsupport’
kvalitetsmerke
Kvalitetsmerket er gitt til produkter som oppfyller de høye kravene til branntestet rørsupport.

VdS Godkjenning
Komponentene testes og godkjennes i henhold til de gyldige VdS-retningslinjene for brannslukningsanlegg.
LGA testet kvalitet
Simotec rørsupport er testet av TÜV Rheinland. I overensstemmelse med
relevante regler og forskrifter for
konstruksjon av rørstrekk er
dokumentert.
FM Godkjenning
FM-godkjenning står for en verdens-
omspennende testing og sertifiserings-
tjeneste av høy kvalitet. FM sertifikater garanterer at installasjoner og produkter oppfyller høyeste kvalitet og
sikkerhetsstandarder.
European Technical Approval (ETA)
ETA er et generelt anerkjent sertifikat for den tekniske nytte til et byggprodukt iht. til forskriften om byggevarer i EUs medlemsstater.
CE merke
Med CE-merket, bekrefter produsenten
at produktet er i overensstemmelse med de relevante europeiske direktiver, forskrifter og harmoniserte europeiske standarder
Karlsruhe Institute of Technology
SiFramo supportsystem er testet av KIT. Overensstemmelse med de relevante
reglene for stålkonstruksjoner er
dokumentert.
Kiwa TI
(Tidl. Teknologisk Institutt)
Produkter er testet iht. definerte krav og spesifikasjoner.

NS-EN ISO 9001:2015
Ledelsessystemer for kvalitet. 
Standarden er basert på to kontinuerlig forbedringer og overholdelse av regelverk.

StartBANK

Et felles leverandørregister for bygg- og anleggsnæringen

 NS-EN ISO 14001:2015
Ledelsessystemet for miljø.
Standarden er basert på to kontinuerlig forbedringer og overholdelse av regelverk.

NS-ISO 45001:2018
Ledelsessystemet for arbeidsmiljø.
Målet med ISO 45001 er reduksjon av yrkesskader og sykdommer, inkludert fremme og beskyttelse av fysisk og mental helse.