Sertifikater

ISO

Kruge ønsker å ivareta kvalitet, mennesket og det ytre miljø

Vi har valgt å satse på ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001 for å jobbe på en sikker og bærekraftig måte. ISO 9001 er et godt verktøy for å sikre kvalitet i alle ledd, mens ISO 14001 hjelper oss å minimere vår påvirkning på miljøet og øke vår miljøbevissthet. Vi ser på ISO 45001 som et viktig verktøy for å skape en trygg og sikker arbeidsplass for våre ansatte. Med disse sertifiseringene i ryggen har vi et solid verktøy som hjelpemiddel for å ivareta kvalitet, mennesket og det ytre miljø.

 

ISO 9001:2015  - Sertifisering av kvalitetssystem

Kruge jobber målrettet med bedriftens kvalitetssystem og prosesser. Vår ISO 9001-sertifisering bidrar til økt effektivitet og kundetilfredshet - resultater som vil slå positivt ut på bunnlinjen.

 

ISO 14001:2015  - Sertifisering av ledelsessystem for miljø

ISO 14001 er verdens mest anerkjente standard for miljøledelse. Kruge dokumenterer virksomhetens miljøengasjement og miljøarbeid.

 

ISO 45001:2018 - Sertifisering av ledelsessystem for arbeidsmiljø

ISO 45001 gir Kruge et godt verktøy for å sikre et trygt arbeidsmiljø og forebygge og redusere sykdom og skade.

 

 

Økt tillit gjennom ISO-sertifiseringen

Sertifiseringene viser at vi har et velfungerende ledelsessystem for kvalitet, miljø og arbeidsmiljø, noe som øker tilliten til oss hos våre kunder, leverandører og andre interessenter.

 

God HMS-kultur er viktig

En viktig del av alle sertifiseringene, inkludert ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001, er å ha en god HMS-kultur (Helse, Miljø og Sikkerhet). En god HMS-kultur innebærer at alle ansatte forstår viktigheten av å jobbe på en trygg og bærekraftig måte, og at de følger KHMS-systemet og retningslinjer for å opprettholde en sikker arbeidsplass. En god HMS-kultur innebærer også at alle har mulighet å komme med forbedringsforslag og innspill til hvordan bedriften kan jobbe bedre og mer effektivt, samt en trygg og imøtekommende ledelse.

 

 

 

reThink

 

2019 fikk vi for første gang reThink sertifikat. Det betyr en årlig gjennomgang av avfallshåndtering og en rapport som viser oss I hvordan vi kan optimalisere driften.

På bakgrunn av dette mottar vi en årlig rating og sertifikat. Med dette samarbeidet jobber vi sammen med en non-profit organisasjon for en mer bærekraftig planet. 

   

Grønt punkt

 

Som medlem i Grønt Punkt Norge tar Kruge vårt lovpålagte ansvar for innsamling og gjennvinning av embalasje.

Vi sørger for riktig sortering og gjenvinning av vårt avfall.   

 

 

Kruge jobber kontinuerlig med å sikre høy kvalitet

Vi i Kruge skal fortsette å yte vårt beste for våre kunder og samarbeidspartnere Vi jobber kontinuerlig med å sikre høy kvalitet på tjenestene vi tilbyr, ivareta miljøhensyn i alle aspekter av vår virksomhet, og sørge for et trygt og sunt arbeidsmiljø for våre dyktige medarbeidere.