Varslingskanal

 

For å sikre at Kruge jobber i et sikkert, trygt, rettferdig og transparent miljø, oppmuntrer vi våre ansatte, kunder, leverandører, samarbeidspartnere og andre interessenter til å rapportere mistenkelige hendelser til vår varslingstjeneste hos Whistleblowing Solutions. Ernströmgruppen AB har i samarbeid med Whistleblowing Solutions AB iverksatt en varseltjenestefunksjon som er tilgjengelig for alle konsernets selskaper (whistlelink), der anonyme varslinger kan rapporteres.

 

Ved å klikke deg inn på ernstromgruppen.whistlelink.com finner du relevant informasjon om hvordan du rapporterer og hvor saken blir håndert. Det er opp til deg hvor mye informasjon du vil legge inn og vi kan garantere anonymitet under hele prosessen. Alle innkommende saker håndteres umiddelbart av selskapet Whistleblowing Solutions, som fungerer som ekstern mottaker for Ernströmgruppens varslerfunksjon.

Alle innmeldinger får et unikt saksnummer og en bekreftelseskode. Denne informasjonen skal brukes til å sende inn tilleggsinformasjon eller motta tilbakemelding i saken, noe som vil skje senest 90 dager etter innme. Whistleblowing Solutions foretar en innledende vurdering av saken for å avgjøre om den er av en slik karakter at den kan håndteres i varslerfunksjonen.