Montasje - normal installasjon

System 41 benyttes for enkel montering av bærende konstruksjoner