Glideelement GS F 80 1G

Glider GS F 80 1G (2) 1G
  • Glider GS F 80 1G (2)
  • Glideelement GS F 80 1G2_1
  • Glider GS F 80 1G
  • Glideelement GS F 80 1G - 3

Bruksområde

Et ''Heavy duty'' glideelement for montering på Bjelke TP F 80. 1/2" gjengeanslutning gir direkte anslutning til klammer type Stabil med gjengerør uten bruk av overganger.

Materiale

Metalldelene:Stål, HCP 1)
Glideplaten:Polyamid (forsterket glassfiber)

Montering

Monteres til Bjelkeprofil TP F med 2 stk skruer Formlock FLS F.
Type Vekt
[kg]
Varenr  
GS F 80 1G 1.300 3446869 *
GS F 80 1G2 1.700 3446871 *
* Forventet leveringstid 8-10 arbeidsdager, ta kontakt for nærmere avklaring

1) High Corrosion Protection. Tilsvarer varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.

Type a
[mm]
b
[mm]
c
[mm]
Till. Last
stående [kN]
Till. Last
hengende [kN]
GS F 80 1G - 102 80,5 17 5,4
GS F 80 1G2 210 102 80,5 12 8,4

Oppgitte belastninger er fastsatt ved belastningstester ihht. NS EN 13480-3
vedlegg J. Rørklammer og det anvendte 1/2" gjengede rør må fastsettes separat.

Permanent temperaturområde: 130°C
Statisk friksjonskoeffisienet μ0: 0,20
Dynamisk friksjonskoeffisient μ: 0,15