Bunnledningsklammer

bunnledningsklammer_a
  • bunnledningsklammer_a
  • 3440844_Bunnledningsklammer_a
  • 3440844_Bunnledningsklammer_e
  • 3440844_Bunnledningsklammer_d
  • Bunnledningsklammer1
  • Lysbilde2
  • 3440844_Bunnledningsklammer_b

Bruksområde

Avløpsrør som skal ligge i grunnen skal tilpasses grunnforholdene å festes til byggets dekke der det er usikre grunnforhold, og fare for at grunnen siger / synker.
Oppheng skal være laget av syrefast stål.

Beskrivelse

Bunnledningsklammer er et bredt klammer i syrefast stål.
Klammeret har 3 hull Ø8 mm til feste av sekskantskrue, bolt og Pendel.
Det brukes 2 pendler pr klammer ved oppstikk (ytre hull), og midtre hull ved øvrig klamring.

Materiale

Klammer: Syrefast EN 1.4404
Sekskant skrue/mutter: Syrefast, A4

Merk

Sekskant skrue M 8 x 30 og mutter M 8, bestilles separat.

Teknisk data

Fyllingsmaterialer:
Tung fylling (Pukk/jord/stein) 1600 kg/m³
Lett fylling (Leca/isopor) 500 kg/m³
Dim.
[mm]
Type Vekt
[kg]
Varenr  
75 Bunnledningsklammer 0.228 3440844
110 Bunnledningsklammer 0.386 3440845
160 Bunnledningsklammer 0.445 3440847
200 Bunnledningsklammer 0.850 3440848
250 Bunnledningsklammer 0.658 3440849
315 Bunnledningsklammer 0.850 3440851
400 Bunnledningsklammer 1.000 3440852
500 Pendel 0.201 3440853
750 Pendel 0.301 3440854
1000 Pendel 0.383 3440855
1500 Pendel 0.603 3440856
2000 Pendel 0.805 3440857
M 8 x 30 Sekskantskrue 0.012 3423721
M8 Mutter 0.010 3424008
75-400 Holder for bunnledningsklammer 0.165 9811039
Rørdim
[mm]
Maks fyllingshøyde:
[cm]
Opphengsavstand
tung fylling (cm)
Opphengsavstand
lett fylling (cm)
75 50 35 80
100 20 40
150 15 30
110 50 50 100
100 29 50
150 20 40
160 50 67 100
100 40 67
150 25 50
200 50 100 100
100 50 100
150 35 67
315 50 100 100
100 50 100
150 35 67
400 50 100 100
100 50 100
150 35 67

Det skal alltid klammres inntil en muffe. I henhold til Normalreglementet for sanitæranlegg skal klammeravstanden være ca 10 ganger rørdiameteren, og skal forøverig tilpasses røret, materialtype og dimensjon