Ekspansjonsbolt

Ekspansjonsbolt_1
  • Ekspansjonsbolt_1
  • Ekspansjonsbolt_2
  • Strektegning avstand
  • Strektegning anker

Materiale

Syrefast AISI 316
ETA godkjent.
Leveres med mutter og skive.

Montering

1. Bor hull i henhold til minimum bordybde.
2. Fjern smuss fra borehullet.
3. Plassser ekspansjonsbolten i hullet, og slå på bolten med en hammer.
4. Trekk til med tiltrekkingmoment Tinst oppgitt i tabell.

Sikkerhetsfaktor = 3

 

Utdrag fra ETA-13/0058

M8 M10 M12
Bor diameter Ø [mm] 8 10 12
Bordybde h1,min [mm] 55 75 75
Bordybde h1,maks [mm] - - 95
Min. Forankringsdybde hef,min [mm] 40 60 60
Maks. Forankringsdybde hef,maks [mm] - - 80
Nøkkelvidde SW [mm] 13 17 19
Tiltrekkingsmoment Tinst [Nm] 25 45 70
Min. Betongtykkelse hef,min hmin,1 [mm] 100 120 120
Min. Betongtykkelse hef,maks hmin,2 [mm] - - 160
Min. Kantavstand cmin [mm] 55 60 65
Min. Senteravstand smin [mm] 50 55 60
Arbeidslast R30 NRk,p,fi [kN] 0,8 1,9 3,0
Arbeidslast R60 NRk,p,fi [kN] 0,8 1,9 3,0
Arbeidslast R90 NRk,p,fi [kN] 0,8 1,9 3,0
Arbeidslast R120 NRk,p,fi [kN] 0,6 1,5 2,4

 

Teknisk data

Dim
[mm]
Maks tillatt arbeidslast
usprukket betong
[kN]
Maks tillatt arbeidslast
sprukket betong
[kN]
Maks tillatt
skjærlast
[kN]
M8 x 75 3,6 1,2 4,9
M10 x 90 5,7 3,0 8,0
M12 x 100 7,1 4,8 11,6