Senterlære / kjørnemerker

Senter lære med kjørner_1
  • Senter lære med kjørner_1
  • Senter lære med kjørner_2
  • Senter lære med kjørner_3

Bruksområde

Merking av punkt for hulltaging i forbindelse med anborring.

Beskrivelse

Magnetisk med vater vannrett og loddrett.

Montering

1. Spenn fast røret slik at det ikke roterer når merket slås.
2. Plasser Senterlæret i vater loddrett eller vannrett
3. Slå med hammer for merket. Borr hull.
Vekt
[kg]
Varenr  
Senterlære / kjørnemerker 0.350 9251516