T2 Gardermoen

De 117.000 nye kvadratmeterne på Gardermoen fordeler seg på Sentralbygg Vest – en utvidelse av den eksisterende ankomst- og avgangshallen – og den nye 300 meter lange Pir Nord med 17 nye flyoppstillingsplasser. Utvidelsen på Gardermoen har tatt ni år og vil effektivt kunne håndtere 32 millioner passasjerer i året.

Sted: Gardermoen
Utførende rørlegger: Oras Oslo
Prosjekttype: Nytt terminal bygg på Gardermoen
Areal: 117.000 m²
Byggeperiode: 2011-2017
Byggherre: Oslo Lufthavn AS (OSL)
Entreprenør: HENT AS
Systemer/produkter levert av Kruge AS: Alt innen system for rørmontasje.