Simotec

For de tyngste installasjonene

 

Rask montering, sammenlignet med en sveiset konstruksjon

Hver ”Simotec montasje” monteres og demonteres svært raskt sammenlignet med en sveiset konstruksjon. Et bredt tilbehørsprogram for ulike typer rørføringer. Glideklammer, glideklammer med styring, fastpunkter, konsoller, samt overganger til våre andre skinnesystemer dersom deler av rørsystemet krever lettere konstruksjoner. Alle detaljer i systemet er varmforsinket iht NS-EN ISO 1461.

 

 

Dokumenterte tekniske egenskaper

Simotec er et montasjesystem for VVS og tyngre industrielle installasjoner. Et mekanisk montert system av prefabrikkerte elementer, som er ferdig beregnet med dokumenterte tekniske egenskaper, i form av tillatte belastninger mm.  

 

 

Allerede på planleggingsstadiet begynner besparelsene

Sammenlignet med tradisjonelle konstruksjoner og montering av disse, så er Simotec både raskere, mer fleksibelt samt sikrere.