Rørekspansjon

Termisk ekspansjon i rør er forårsaket av temperaturforskjeller

Termisk ekspansjon/kontraksjon er ett materies tendens til å endre volum ved endring i temperatur. Rør ekspanderer når temperaturen stiger og trekker seg sammen når temperaturen faller. Dette kalles henholdsvis termisk ekspansjon eller termisk kontraksjon. Termisk ekspansjon i rør er altså forårsaket av temperaturforskjeller. Når det skjer, må røret kunne ekspandere/kontrahere i lengderetningen. En endring i lengde kan ikke stoppes eller holdes fast. Vi må ta hensyn til disse kreftene og tillate dem. De må derfor styres.

Løsningen er fleksibilietet

Lengdeutvidelsen kan ikke stoppes eller holdes fast. Vi må ta hensyn til disse kreftene og tillate dem. Dersom man ikke tar hensyn til ekspansjon/kontraksjon, kan det føre til at røropphenget kollapser. Dette kan igjen føre til lekkasje og skader på bygninger og annet utstyr. Løsningen er fleksibilitet.
Fastpunkter i kombinasjon med riktige klammer med glidefunksjon, sikrer at rørene kan bevege seg. Bevegelsene fordeles jevnt. Dette øker også levetiden på installasjonen.

 

Våre løsninger:

Fastpunkt – Låser røret i alle retninger

Kruge tilbyr mange varianter av fastpunkter. Bruk av fastpunkt må dimensjoneres til situasjonen. Røret må låses fast for å styre hvilken retning ekspansjonen skal gå.

Kreftene som må tas opp kommer fra bøying av rør og friksjonen i glideopphengene

 

Kryssglider – Tillater bevegelse i rørretning og sideveis

En kryssglider tillater bevegelse både i rørretning og sideveis. Kryssglider brukes som oppheng etter bendet i en ekspansjonslegg.

 

Glider – Tillater bevegelse i rørets retning, låser sideveis.

Glideoppheng tillater bevegelse i rørets retning. Kruge leverer glidere med forskjellig glidelengde, monteringsretning og styrke.

De vanligste rørmaterialene reagerer svært forskjellig på samme temperaturendring.

En lengdeforandring kan utrykkes gjennom formelen: ∆L = α x ∆T. Våre ingeniører hjelper til med å beregne og designe løsninger til ditt behov. Vi kan hjelpe deg med å gjøre alle beregninger riktig fra starten av slik at du unngår overraskelser underveis i prosessen. Da får du en installasjon iht.
NS-3420:U-2019.