Rørekspansjon

 Vet du hvordan du tar hensyn til ekspansjon?

Termisk ekspansjon/kontraksjon er ett materies tendens til å endre volum ved endring i temperatur. Rør ekspanderer når temperaturen stiger og trekker seg sammen når temperaturen faller. Dette kalles henholdsvis termisk ekspansjon eller termisk kontraksjon. Termisk ekspansjon i rør er altså forårsaket av temperaturforskjeller. Når det skjer, må røret kunne ekspandere/kontrahere i lengderetningen.