Ekspansjonsbolter

Ekspansjonsbolt B 16-85 mm_1
  • Ekspansjonsbolt B 16-85 mm_1
  • Strektegning avstand
  • Strektegning anker

Materiale

Stål, elektroforsinket
Leveres med mutter og skive.

Montering

1. Bor hull i henhold til minimum bordybde.
2. Fjern smuss fra borehullet.
3. Plasser ekspansjonsbolten i hullet, og slå på bolten med en hammer.
4. Trekk så til med tiltrekkingsmoment Tinst oppgitt i tabell.
Dim
[mm]
Bor diam. Ø
[mm]
Vekt
[kg]
Ant/pk
[stk]
Varenr  
M8 x 50 8 0.023 100 3443749
ETA godkjent:
M8 x 60 8 0.025 100 3443737
M8 x 75 8 0.030 100 3443738
M8 x 105 8 0.040 100 3443741
M10 x 90 10 0.080 50 3443744
M12 x 90 12 0.082 50 3443751
M12 x 120 12 0.108 25 3443753
M12 x 185 12 0.152 25 3443755
M16 x 185 16 0.194 25 3443757

Sikkehetsfaktor = 3.

 

Utdrag fra ETA-13/0036.

M8 M10 M12 M16
Bor diameter Ø [mm] 8 10 12 16
Bordybde h1,min [mm] 55 75 75 100
Bordybde h1,maks [mm] - - 95 120
Min. Forankringsdybde hef,min [mm] 40 60 60 80
Maks. Forankringsdybde hef,maks [mm] - - 80 100
Nøkkelvidde SW [mm] 13 17 19 24
Tiltrekkingsmoment Tinst [Nm] 25 45 70 120
Min. Betongtykkelse hef,min hmin,1 [mm] 100 120 120 160
Min. Betongtykkelse hef,maks hmin,2 [mm] - - 160 200
Min. Kantavstand cmin [mm] 55 60 65 85
Min. Senteravstand smin [mm] 50 55 60 70
Arbeidslast R30 NRk,p,fi [kN] 1,0 2,3 3,0 6,3
Arbeidslast R60 NRk,p,fi [kN] 1,0 2,3 3,0 6,3
Arbeidslast R90 NRk,p,fi [kN] 1,0 2,3 3,0 6,3
Arbeidslast R120 NRk,p,fi [kN] 0,8 1,8 2,4 5,0

 

Teknisk data

Dim
[mm]
Maks tillatt arbeidslast
Usprukket betong
[kN]
Maks tillatt arbeidslast
Sprukket betong
[kN]
Maks tillatt
skjærlast
[kN]
M8 x 50 3,6 5,7*
M8 X 60 3,6 1,6 5,7
M8 X 75 3,6 1,6 5,7
M8 X 85 3,6 1,6 5,7
M8 X 105 3,6 1,6 5,7
M10 X 60 7,6 8,6*
M10 X 85 7,6 3,6 8,6
M10 X 90 7,6 3,6 8,6
M10 X 120 7,6 3,6 8,6
M12 X 90 11,2 4,8 11,4
M12 X 120 11,2 4,8 11,4
M12 X 185 11,2 4,8 11,4
M16 X 115 14,3 9,9 20,6

* Ikke ETA godkjenning