Montasjeskinner, System 41 ELZ/Pregalvanisert

Skinner 41
  • Skinner 41
  • Montasjeskinne 41-21_2
  • Skinner 41-41_2
  • Skinner 75-75_1
  • 1111monl
  • 1111mo18
  • 1111mo20
  • 1111mon4
  • 1111mon7

Bruksområde

For enkel og effektiv montasje av bærende konstruksjoner, for ulike typer rørstrekk, kabelgater, oppheng av aggregater eller konsoller. Konstruksjoner kan lages på byggeplass eller prefabrikert fra verksted. Brukes når flere rør skal monteres parallelt til vegg eller tak, og man ønsker justeringsmuligheter sideveis og i høyden. Alle profiler i System 41 kan også benyttes som styring/glider ved å benytte Glideelement 41.

Doble skinner
Sammenføyning av to skinner rygg mot rygg, gjøres med metoden Tox ® klinking. Ryggen på skinne profilene er presset i hverandre, uten å skade det beskyttende sinklaget. Dette gjelder pre-galvaniserte skinner.

Materiale

Kaldvalset stål iht NS EN 10.350, pregalvanisert iht NS EN 10346

Merk

Dersom enkle skinner med samme profil skal omgjøres til doble skinner på anleggsplass, gjøres dette på følgende måte:
Skinner med hullbilde 2: Benytt sekskantskruer M8 x 16 mm med mutter.
Merk: Maks avstand mellom skruene kan være 500 mm, i tillegg til at skinnene må skrus i hver ende.
Skinner med hullbilde 3 og 4: Benytt laskesett type KL.

Montering

Alle profilene i System 41 har innvendig "tanning" og lysåpning på 22 mm. Skinner kan monteres fra gulv, tak eller vegg. For øvrig anbefales Låseklo for direkte innfesting til vegg eller tak. Alternativt kan man også benytte Skinneholder SH.
Profil B/H/S
[mm]
L
[m]
Hullbilde Vekt
[kg/m]
Varenr  
41/21/1,5 2 2 1.000 3450343
41/21/1,5 6 2 1.000 173846 *
41/21/2,0 3 3 1.340 3450351 *
41/21/2,0 6 3 1.340 3442511 *
41/21/2.0 D 2 3 2 3442626
41/21/2,0 D 6 3 2,417 3442588
41/21/2,5 2 2 2.060 3442506
41/21/2,5 3 2 2.060 3442507
41/31/2,0 2 3 1.550 198872 *
41/31/2,0 6 3 1.550 198889 *
41/41/2,0 2 3 2.000 3450346 *
41/41/2,0 3 3 1.970 3450352
41/41/2,0 6 3 1.970 3442512 *
41/41/2,5 2 2 2.340 3442504
41/41/2,5 3 2 2.340 3442503
41/41/2,5 6 2 2.340 3442509
41/45/2,5 2 3 2.470 193754 *
41/45/2,5 6 3 2.470 193761 *
41/52/2,5 2 3 2.670 193778 *
41/52/2,5 6 3 2.670 193785 *
41/62/2,5 6 3 3.000 3442501 *
41-75/65/3,0 6 4 5.000 173990 *
41-75/75/3,0 6 4 5.340 3442521 *
41/41/2,0 D 6 3 3.670 3442625 *
41/41/2,5 D 2 3 4.600 3442516 *
41/41/2,5 D 3 3 4.600 3442515
41/41/2,5 D 6 3 4.600 3442508
41/45/2,5 D 6 3 5.000 193839 *
41/52/2,5 D 6 3 5.340 3442517 *
41/62/2,5 D 6 3 6.000 3442518 *
41-75/65/3,0 D 6 4 9.340 174152 *
41-75/75/3,0 D 6 4 10.340 3442519 *
* Forventet leveringstid 8-10 arbeidsdager, ta kontakt for nærmere avklaring


Merk: D = Dobbeltskinne

Profil
B/H/s
[mm]
Motst.
mom.
[cm³]
Wy
Motst.
mom.
[cm³]
Wz
Tregh.
mom.
[cm4]
Iy
Tregh.
mom.
[cm4]
Iz
Tregh.
radie
[cm]
iy
Tregh.
radie
[cm]
iz
41/21/1,5 0,72 1,71 0,79 3,51 0,79 1,66
41/41/2,0 2,43 3,65 5,16 7,48 1,46 1,75
41/52/2,5 4,16 5,37 11,20 4,00 1,78 1,77
41-75/65/3,0 8,46 10,39 31,60 39,23 2,27 2,53
41-75/75/3,0 10,31 11,59 44,41 43,48 2,53 2,50
41/21/1,5 D 1,95 3,43 4,10 7,03 1,27 1,66
41/41/2,0 D 7,16 7,30 29,34 14,96 2,45 1,75
41/41/2,5 D 9,02 8,82 36,99 18,10 2,46 1,72
41/45/2,0 D 9,97 9,47 44,87 19,41 2,66 1,75
41-75/65/3,0 D 24,18 20,77 157,15 78,49 3,58 2,53
41-75/75/3,0 D 30,72 23,07 230,40 86,96 4,07 2,50
Profil
B/H/s
[mm]
Tverrsnitt
A
[mm²]
Avstand
e
[cm]
Uttrekks-
verdi
Fmax
[kN]
Vridnings-
moment
Mq
[Nm]
41/21/1,5 1,28 1,10 2,0 44,5
41/41/2,0 2,21 2,12 3,0 44,5
41/52/2,5 3,51 2,70 6,0 44,5
41-75/65/3,0 6,15 3,74 10,0 44,5
41-75/75/3,0 6,95 4,31 10,0 44,5
41/21/1,5 D 2,56 2,10 2,0 44,5
41/41/2,0 D 4,87 4,10 4,0 44,5
41/41/2,5 D 6,09 4,10 4,0 44,5
41/45/2,5 D 6,33 4,50 6,0 44,5
41-75/65/3,0 D 12,29 6,50 10,0 44,5
41-75/75/3,0 D 13,90 7,50 10,0 44,5