Politikk

KHMS-POLITIKKEN

Vårt styringssystem er satt sammen etter retningslinjer i:

 • ISO 9001:2015               Kvalitetsstyringssystem
 • ISO 14001:2015             Miljøstyringssystem
 • ISO 45001:2015             Arbeidsmiljøsystem
 • Samsvarsforpliktelser
 • Krav fra våre interessenter

Kontinuerlig forbedring av vårt styringssystem setter vi veldig høyt på agendaen og vi skal følge gjeldende samsvarsforpliktelser, lovpålagte krav, krav fra alle tre ISO standard og våre etiske retningslinjer til enhver tid.

 Under ledelsens gjennomgang hvert år settes nye kvalitetsmål med den hensikten å oppnå kontinuerlige forbedringer i vår virksomhet.

Vår kvalitetspolitikk

Kruge er en ledende leverandør av bærekraftige og kostnadseffektive montasjesystem. Dette oppnår vi gjennom å dekke kundens behov og gi meget høy service gjennom hele verdikjeden basert på 4S-filosofien. For å utvikle denne posisjonen må vi sikre kontinuerlig forbedring gjennom tilstrekkelige ressurser og et verdiskapende arbeidsmiljø.

Vår miljøpolitikk

Kruge ønsker å drive virksomheten mest mulig miljøvennlig gjennom fornuftige prioriteringer og tiltak som tar hensyn til miljøet. Dette vil vi oppnå ved å:

 • Stadig å forbedre vår miljøpolitikk
 • Sette miljømål og lage handlingsplan som støtter opp om miljøpolitikken
 • Aktivt å motivere alle våre medarbeidere til å utføre sine oppgaver på en miljøvennlig måte
 • Arbeide aktivt innenfor konkrete områder som innkjøp, transport, avfall og energi
 • Alle nye prosjekter skal vurderes i forhold til ytre og indre miljø
 • Implementere miljøpolitikken og handlingsplaner i ledelsens gjennomgåelse

Vår HMS-politikk

Ledelsen skal sørge for en trygg og sikker arbeidsplass hvor folk trives. Det er viktig for oss å unngå ulykker, og vi skal derfor forebygge ulykker og helseskader. Arbeidet med helse, miljø og sikkerhet skal være en kontinuerlig prosess hvor vi må arbeide sammen for å oppnå best mulig arbeidssituasjon for alle.

Det forebyggende arbeidet er viktig for å minne oss om at dette må være i tankene under alt arbeide. Ledelsen har et eget ansvar for å sørge for "tenke først" prinsippet ivaretas for å unngå ulykker og skader.

Informasjonsbehovet hos alle ansatte er stort og berettiget. Vi forsøker på ulike måter å tilfredsstille dette behovet, og vi skal kontinuerlig søke nye løsninger for å få gitt forståelig og god informasjon. Alle medarbeidere oppfordres til å komme med forslag og innspill.